Acanthus hungaricus
Stekelige berenklauw

pot 9 cm
Deze prachtige, warmteminnende borderpblant, die het ook goed doet in de natuurtuin of aan de rand van struikgewas, vraagt 's winters een lichte afdekking. Prachtig wegens haar decoratief blad en bloemen in stevige aren. Zij vragen een vochtige, doorlatende en bij voorkeur kalkhoudende bodem.

Eigenschappen

Categorie
Aantal m2
5
Bloeitijd
07
08
Bloemkleur
wit
Grondsoort
kalkrijk
humeus/normaal
Grondwater
droog
normaal
Hoogte
0.75-1.00 m
Licht
zon
Winterbeeld
afstervend maar blijvend
€ 2,90

Niet beschikbaar