Acanthus mollis 'Jeff Albus'
Stekelige berenklauw

pot 9 cm
Deze prachtige, warmteminnende borderplant, die het ook goed doet in de natuurtuin of aan de rand van struikgewas, vraagt 's winters een lichte afdekking. Prachtig wegens haar decoratief blad en bloemen in stevige aren. Zij vragen een vochtige, doorlatende en bij voorkeur kalkhoudende bodem.

Eigenschappen

Categorie
Aantal m2
5
Bloeitijd
06
07
08
09
Bloemkleur
wit
Grondsoort
kalkrijk
humeus/normaal
Grondwater
normaal
droog
Hoogte
1.00-1.25 m
Licht
zon
Winterbeeld
afstervend maar blijvend
€ 3,95

Niet beschikbaar